زمین واگذاری اب وفاضلاب جاده کمربندی

د, 07/21/1399 - 01:26
درخواستی
شخصی
است
200
385,000,000تومان
زمینهای واگذاری اب وفاضلاب نزدیک پل سوم بشار(جاده کمربندی )خیابان ۱۲متری دارای برگ سبز ووکالت نامه محضری فروش نقد یا معاوضه باخونه