مغازه صفر بلوار ارتش 400 متر

د, 05/14/1398 - 17:24
ارائه
مشاور املاک
نیست
یک
1398
400
4,000تومان
دارای نیم طبقه با موقعیت عالی مناسب بانک ها و موسسات 50 درصد نیز واگذار می شود