تب‌های اولیه

خانه دونبش

شنبه, ۱۲/۰۲/۱۳۹۹ - ۱۶:۴۸
ارائه
شخصی
است
سه
1380
300
مجانی
ملک مسکونی تجاری سر دونبش خیابان سعدی روبروی سعدی ۱۰ بازسازی شده نما آجر ۳۰۰ متر سند تک برگ ولی باید اصلاح شود به حدود ۳۳۰ ۳۳۰ متر
شماره موبایل
زمین اکبراباد 0990 361 5629
دوطبقه، شهرک امام علی، 240متر 0912 917 3448
کلنگی، ارم 15شمالی، 360متر 0912 917 3448
دوطبقه، خیابان تختی، 470متر 0912 917 3448
آپارتمان، بلوار ارم، 170متر 0912 917 3448
آپارتمان، راهنمایی ابن سینا،105متر 0912 917 3448
آپارتمان، حسین الهاشمی، مجتمع البرز، 165متری 0912 917 3448
پنت هوس ابن سینا، سه نبش، 290متر 0912 917 3448
ویلایی، صفر، اکبرآباد، 350متر 0912 917 3448
زمین، 20متری جهاد، 252متر 0912 917 3448
قصر امامت، 400متری 0912 917 3448
کلنگی، دو نبش، راهنمایی،430 متر 0912 917 3448
دوطبقه، ارم4 جنوبی، 250متر 0912 917 3448
زمین واگذاری فرمانداری، 200متر 0912 917 3448
دوطبقه، اهن دوبل، سالم آباد جنوبی، 500متر 0912 917 3448
کلنگی، محمود آباد، 340متر 0912 917 3448
زمین، واگذاری آموزش و پرورش دنا، 180متر 0912 917 3448
زمین، انقلاب 17، 180متر 0912 917 3448
آپارتمان، 60متری بعد از شهرداری، 175متری 0912 917 3448
زمین، نجف آباد، 315متر 0912 917 3448
آپارتمان، مسکن مهر ساحلی، 60متری 0912 917 3448
مغازه، عمده فروشان نجف آباد، 160متری 0912 917 3448
زمین ویلایی، دونش، سروک، 660متر 0912 917 3448
آپارتمان باران، ساحلی، 70متر 0912 917 3448
زمین مسکونی، سالم آباد،122/5متر 0912 917 3448
آپارتمان، ابن سینا، 95متر 0912 917 3448
زمین، جهادکشاورزی، سروک، 240متر 0912 917 3448
کلنگی، گلستان 2، 303متر 0912 917 3448
کلنگی، سالم آباد، 250متر 0912 917 3448
پنت هوس، راهنمایی، 450متر 0912 917 3448
آپارتمان، راهنمایی، 240متر 0912 917 3448
زمین نره گه، 500متر 0912 917 3448
آپارتمان، ابن سینا، 300متر 0912 917 3448
ویلایی، صفر، اکبرآباد، 250متر 0912 917 3448
فروش 339 متر خانه ریحان 1 نوری 4 دونبش 0901 111 6574
آپارتمان، گلستان غربی، 130 متر 0912 917 3448
ویلایی، نوساز، غزالی، اکبرآباد، 350متر 0912 917 3448
آپارتمان، راهنمایی، باهنر3، 135متر 0912 917 3448
آپارتمان، راهنمایی، باهنر 1، 142متر 0912 917 3448
آپارتمان، مسکن مهر،جمعه بازار، 75متر 0912 917 3448
کلنگی، دو نبش، راهنمایی،430 متر 0912 917 3448
آپارتمان خیابان دادگستری قدیم دونبش، 147متر 0912 917 3448
زمیم تجاری مسکونی نبش ریحان ۳، 248متر 0905 405 0995
کلنگی شمالی ابنسینا 250 متر 0912 917 3448
زمین جنب سیلو 205 متر 0912 917 3448
زمین دو نبش تلخسرو 275 متر 0912 917 3448
آپارتمان ابوذر 110 متری 0912 917 3448
زمین تجاری مسکونی زیرتل ۱۶متری دانشگاه دولتی 0917 741 2744
زمین معصوم اباد 0913 454 1656
اپارتمان ابوذ 120 متری 0912 917 3448
زمین روبه روی پمپ منصوری 200 متر 0912 917 3448
زمین کشاورزی اینده دار موردراز از 1000 متر 0912 917 3448
آپارتمان ابوذر 100 متری 0912 917 3448
آپارتمان گلستان 110 متر 0912 917 3448
کلنگی گلستان 2 متراز 303 متر 0912 917 3448
فروش آپارتمان شهرک امام علی-بسیجیان2 0917 341 7683
زمین دارای پروانه ساخت نجف آباد 0917 343 2260
زمین دارای پروانه ساخت نجف آباد 0917 343 2260
زمین200 متری کمربندی جدید 0912 917 3448
زمین 310 متری محدود شاهد 0912 917 3448
زمین 1000متری جاده سروک 0912 917 3448
فروش زمین مسکونی تجاری اول تختی 0917 743 2178
زمین2 برفردوسی موقعیت عالی 0912 917 3448
کلنگی گلستان 2 غربی 303 متر 0912 917 3448