خانه اجاره ای بلوار قرنی گلشاد ۳ طبقه بالا

چ, 06/19/1399 - 00:19
درخواستی
شخصی
است
دو
350
70,000,000تومان
1,000,000تومان
طبقه بالا از حیاط کاملا مستقل حیاط جای یک ماشین دارای درخت دوخوابه یک خواب دوفرشه ویک خواب یک فرشه آشپزخانه بزرگ کابینت کمددیواری پرده سفیدکاری نور مخفی دارای بهارخواب بزرگ ودلباز