اپارتمان کاشانی 7 دو خوواب

پنجشنبه, ۰۴/۱۷/۱۴۰۰ - ۱۳:۱۸
ارائه
مشاور املاک
نیست
دو
1378
130
80تومان
1,300تومان
به روز نیست یک از 1 روی همکف اشپزخانه اوپن نیست
شماره موبایل
آپارتمان ابوذر امیراباد 160 متر 0912 917 3448
آپارتمان ابوذر 10 فول 0912 917 3448
ویلایی خیابان دادگستری قدیم 400 مترذ 0912 917 3448
آپراتمان صفر ابوذر 145 متری 0912 917 3448
آپارتمان بلوار باهنر خالی اماده تحویل 85 متر 0912 917 3448
ویلایی دادگستری قدیم 380 متر 0912 917 3448
اپارتمان 135 متری ابوذر 0912 917 3448
اپارتمان 155 متری شصتمری 0912 917 3448
آپارتمان بلوار باهنر 70 متر 0912 917 3448
ویلایی شهدا 360 متری 0912 917 3448
ویلایی شاهذ 250 جنوبی 0912 917 3448
آپارتمان زیحان یک 80 متر 0912 917 3448
آپارتمان ابوذر 1650 متر 0912 917 3448
اپارتمان کاشانی هفت 135 متر 0912 917 3448
آپارتمان کاشانی 5 0912 917 3448
آپارتمان خیابان دادگستری قدیم 110 متر 0912 917 3448
ویلایی شهدا 350 متری 0912 917 3448
اجاره طبقه همکف ،بلوار قرنی 0917 520 6066
ویلایی شاهذ 250 جنوبی 0912 917 3448
ویلایی مستقل خیابان معهصوم 400 متر 0912 917 3448
آپارتمان شهادت 220 متری 0912 917 3448
آپارتمان کاشنی 7 شمالی 130 متر 0912 917 3448
اپارتمان سالم اباد 100 متر 0912 917 3448
ویلای بازسازی کاشانی 250 متر 0912 917 3448
آپارتمان راهنمایی شهادت 100 متری 0912 917 3448
آپارتمان، پیرچوپان، 200 0912 917 3448
کلنگی ترمینال 250 متری 0912 917 3448
اپارتمان زیر تل 120 متری 0912 917 3448
اپارتمان باقرخان 110 متر 0912 917 3448
آپارتمان باقرخان 125 متری 0912 917 3448
آپارتمان راهنمایی باقرخان شهادت 170 متر 0912 917 3448
ویلایی، شرف آباد، 275متری 0912 917 3448
زمین تجاری مسکونی 2500 متر مربع 0917 026 8809