ودیعه :
50,000,000تومان
 |  اجاره :
5,500,000تومان
مغازه مهریان
پ., 05/30/2019 - 14:00
ودیعه :
مجانی
 |  اجاره :
مجانی
دو دهنه مغازه 50متر
پ., 05/30/2019 - 12:33
ودیعه :
10,000,000تومان
 |  اجاره :
900,000تومان
ودیعه :
مجانی
 |  اجاره :
مجانی
مغازه 30 متری دهدشت
چ., 05/29/2019 - 11:30
ودیعه :
15,000,000تومان
 |  اجاره :
600,000تومان