• تجربه شیرین مشورت یاسوج ملک
  • تماس مستقیم با مدیریت : ۳۴۴۸ ۹۱۷ ۰۹۱۲
  • امنیت بهترین حسه security is the best feeling
  • یاسوج ملک بورس معاملات ملکی در پایتخت طبیعت ایران
  • یاسوج ملک همراه و راهنمای شما در امور ملکی
ودیعه :
50,000,000تومان
 |  اجاره :
3,000,000تومان
قیمت :
مجانی
ودیعه :
20,000,000تومان
 |  اجاره :
850,000تومان
ودیعه :
100,000,000تومان
 |  اجاره :
2,000,000تومان
ودیعه :
35,000,000تومان
 |  اجاره :
900,000تومان
ودیعه :
120تومان
 |  اجاره :
100تومان
زمین تجاری زیرتل 200 متر
جمعه, 01/10/2020 - 21:04
قیمت :
900تومان
قیمت :
4,300,000تومان
ودیعه :
170,000,000تومان
 |  اجاره :
10,000تومان
ودیعه :
170تومان
 |  اجاره :
10,000تومان
ودیعه :
110,000,000تومان
 |  اجاره :
2,000,000تومان
ودیعه :
30,000,000تومان
 |  اجاره :
1,500,000تومان