• تجربه شیرین مشورت یاسوج ملک
  • تماس مستقیم با مدیریت : ۳۴۴۸ ۹۱۷ ۰۹۱۲
  • امنیت بهترین حسه security is the best feeling
  • یاسوج ملک بورس معاملات ملکی در پایتخت طبیعت ایران
  • یاسوج ملک همراه و راهنمای شما در امور ملکی
ودیعه :
55,000,000تومان
 |  اجاره :
50,000تومان
ودیعه :
250تومان
 |  اجاره :
1,000تومان
ودیعه :
85تومان
 |  اجاره :
1,000تومان
اپارتمان 90 متری رجا
جمعه, 12/13/2019 - 18:35
ودیعه :
30,000,000تومان
 |  اجاره :
30,000,000تومان
ودیعه :
50,000,000تومان
 |  اجاره :
1,000,000تومان
ودیعه :
150,000,000تومان
 |  اجاره :
1,000,000تومان
فروش زمین
ش., 11/16/2019 - 01:29
قیمت :
500,000,000تومان
ودیعه :
75,000,000تومان
 |  اجاره :
مجانی
ودیعه :
100,000,000تومان
 |  اجاره :
1,000,000تومان
ودیعه :
10تومان
 |  اجاره :
1,500تومان
ودیعه :
35,000,000تومان
 |  اجاره :
1,400تومان
قیمت :
4,000تومان